ועדת היגוי

משרד החינוך

איל רם, סמנכ"ל ומנהל עובדי הוראה
נח גרינפלד, מנהל אגף הכשרת עובדי הוראה
ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה
ד"ר לילי רוסו, ממונה על ההתנסות בהוראה, מנהל עובדי הוראה
ד"ר מיכל טביביאן-מזרחי, סמנכ"לית, מנהלת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה
רביד בן זאב, אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה

נציגת מל"ג

ד"ר רבקה ודמני-שאומן, חברת מל"ג, מינהל המועצה

נשיאי מכללות:

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל
פרופ' יהודה ברנדייס, ראש המכללה האקדמית הרצוג 
פרופ' מחמוד חליל, נשיא מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה            
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים
פרופ' רוני לידור, נשיא המכללה האקדמית בוינגייט, יו"ר רמ"א
פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה האקדמית ע"ש קיי, באר שבע

נציגת יחידות הכשרה להוראה באוניברסיטאות

ד"ר טובה מיכלסקי, ראש החוג להכשרת מורים וראש המגמה למדעי הלמידה וההוראה, אוניברסיטת בר-אילן

מכון מופ"ת

ד"ר מיכל גולן, ראש מכון מופ"ת
יעקב אנדר, חשב מכון מופ"ת
גיל חדש, ראש תכנית "אקדמיה-כיתה"

משרד ראש הממשלה

אורי הרמן, ראש אגף בכיר עתודות לישראל
עזאת חלבי, עתודות לישראל

נציג ציבור

איציק דבש, יזם חברתי ועסקי, יוזם עתודות ישראל

השותפים שלנו

עתודות לישראל
משרד ראש הממשלה