הודעת המתנה

שלום רב,

אנו מודים לך על הזמן שהקדשת ועל תרומתך לתהליך ההערכה הקבוצתית לתוכנית “אלומות” מחזור ב’.

מאחר וטרם סיימנו את שקלול כלל המרכיבים בתהליך ההערכה, וישנם שיקולים נוספים, ועדת הקבלה החליטה שהינך במעמד של ‘המתנה’.

תשובה סופית בעניינך תינתן ביום רביעי, 2/09/2020 י”ג באלול תש”ף.

אנו מודים לך על אורך הרוח,

בברכה,

צוות מיון “אלומות” מחזור ב’