הודעת המתנה

שלום רב,

אנו מודים לך על שהגשת מועמדות לתוכנית "אלומות" מחזור ב'.

לתהליך המיון ניגשו מועמדים רבים מאוד.

לצערנו אין באפשרותנו לקבל את כל הפונים.

לאחר שקלול כלל המרכיבים בטופס ההרשמה שלך על ידי מספר מעריכים בלתי תלויים, החלטנו לא להמשיך בתהליך המיון שלך לתוכנית.

עם זאת, אנו בהחלט מזהים את הפוטנציאל הקיים בהשתתפותך בתכנית. לפיכך, הנך עובר/ת למעמד של עתודה יחד עם שלושה מועמדים נוספים.

במידה ואחד המוזמנים לשלב המיון הקבוצתי יסיר מועמדותו, תוזמן/תוזמני על פי דירוגך הפנימי בתוך קבוצת העתודה.

אם ברצונך לערער על האמור לעיל, תוכל/י לשלוח מכתב ערעור מנומק (עד עמוד אחד), לכתובת דוא"ל alumot@macam.ac.il

המועד האחרון לקבלת הערעורים הוא יום ה', 2 ביולי 2020, י' בתמוז תש"פ עד השעה 23:59 .

לא יתקבלו ערעורים אחרי תאריך זה.

אנו מאחלים לך הצלחה רבה בהמשך.

בברכה,

             צוות מיון

            "אלומות" מחזור ב'