רשת אלומות

על פי נהלי הקורונה, התקיים ב-18.3.21 מפגש פיזי ראשון של רשת אלומות המתהווה. רשת אלומות מורכבת מבוגרי תוכנית אלומות- בעלי תפקידים מעולם המכללות וה”אקו סיסטם” של עולם החינוך. במפגש התעדכנו חברי הרשת במה נשתנה מאז הפעם האחרונה בה נפגשו, שוחחו עם פרופ’ קובי יבלון מכותבי מתווה ודמני ענבר, והציגו את ציפיותיהם מהרשת המתהווה. מאחר ומטרת התוכנית, והרשת, כפי שאנו תופסים אותה היא פיתוח מנהיגות בקרב בעלי תפקידים ומי שישאו בתפקידים בכירים בעתיד של עוללם הכשרת המורים בעולם החינוך, הרי שגם לאחר סיום מחזור א של תוכנית אלומות, המטרות טרם הושגו, ואף עתידות להשתנות מעת לעת. אנו ב”אלומות” שואפים להקנות כלים לעמיתים ולחברי הרשת, עימם יוגדרו המטרות, יגוייסו המשאבים וגם יונעו הפתרונות.

אלומות מחזור א'