לתשומת ליבכם, אם בסיום תהליך הכנסת הנתונים לא קיבלתם אישור במייל, הטופס לא התקבל במערכת ואינכם רשומים כמועמדים לתהליך המיון!

קול קורא

להגשת מועמדות למחזור ג' של תוכנית "אלומות"

תוכנית עתודות מנהיגות לדרג הבכיר והביניים במערכת ההכשרה להוראה

רקע

מערכת חינוך איכותית היא אבן יסוד בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם אתגרים אסטרטגיים מורכבים דוגמת אי שוויון בהזדמנויות ובתוצאות, התאמת תהליכי הוראה ולמידה לאתגרי המאה ה-21, והעצמת ההון האנושי.

בעולם הכשרת המורים בישראל מתרחשות כיום תמורות מהותיות רבות – הן בזירה הארגונית-כלכלית הן בזירות הפדגוגיות. תמורות אלו מתחוללות במוסדות בעלי מסורת אקדמית ארוכת שנים ומציבות בפניהם אתגר הסתגלותי לא פשוט הכולל בחינת פרדיגמות, אימוץ או דחייה של שינויים והתאמת המערכות לעולם משתנה.

תוכנית “אלומות” היא מיזם משותף למשרד החינוך ולמכון מופ”ת, בשיתוף “עתודות לישראל” במשרד ראש הממשלה. המהלך נועד לגבש את העתודה הניהולית הבכירה במערך הכשרת המורים בישראל. התוכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של עולם ההכשרה, להגביר את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים, וליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים בתחום זה.

תוכנית “אלומות” מצטרפת לרשת של תוכניות “עתודות לישראל” – מהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל. עוד על “עתודות לישראל” בקישור זה: עתודות לישראל

קהל היעד

התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל לאייש את התפקידים הבכירים ביותר במערך הכשרת המורים בישראל:
באקדמיה – אנשים הרואים את עצמם בעתיד בתפקידי נשיאי מכללות, רקטורים או דיקנים.
במשרד החינוך – אנשים הרואים את עצמם בעתיד בתפקידים בכירים במִנהל עובדי הוראה, או בתפקידים בעלי השפעה ישירה על הכשרת המורים בישראל במחוזות ובמטה משרד החינוך.
במגזר השלישי ובשוק הפרטי – אנשים הרואים את עצמם בעתיד בתפקידים בכירים בעמותות או בגופים פרטיים שפועלים במרחב הכשרת המורים בישראל.

בסיום התוכנית יצטרפו העמיתים לרשת “עתודות לישראל” – רשת רב-מגזריות ורב-תחומיות המהווה מרחב להובלה ולהאצה של יוזמות ושינויים חברתיים-כלכליים. חברי הרשת יפעלו יחד להגשמת המטרות והחזון של התוכנית, וייצרו פלטפורמות לאתגרים המקצועיים, להתפתחות האישית, ליוזמות ולשיתופי פעולה.

דרישות התוכנית

 1. פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 2. מחויבות ופניות לתהליכי למידה אינטנסיביים (היעדרות מלא יותר מ-10% מכלל הפעילויות).
 3. מוטיבציה גבוהה להתקדם לתפקידי מנהיגות בכירה במערכת הכשרת המורים בישראל.
 4. התחייבות לעמוד בכל דרישות התוכנית.
 5. השתתפות פעילה כחברי רשת גם לאחר סיום התוכנית.
 6. תשלום דמי רצינות על סך 1,000 ₪ לאחר ההתקבלות לתוכנית.

תנאי סף להגשת מועמדות

התוכנית מיועדת לאנשים שבעת הגשת המועמדות ממלאים תפקיד ניהולי משפיע.

תנאי סף נוספים למועמדים המגיעים מהאקדמיה

 1. בכירות אקדמית: בעל תואר שלישי, דרגת מרצה בכיר ואופק התפתחות מובהק לפרופסורה.
 2. בעל תפקיד ניהולי במוסד המכשיר (מכללה או אוניברסיטה) עם ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות בתפקיד, אחראי על ההתנסות המעשית במוסד המכשיר, ראש חוג, ראש מסלול, רכז תכנית ועוד.
 3. התוכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי שהם לפחות בדרגת מרצה.

תנאי סף למועמדים ממשרדי ממשלה או גופי ביצוע ממשלתיים, מגזר שלישי או מגזר פרטי – הפועלים בתחום שקשור להכשרה או פיתוח מקצועי של מורים

תואר שני ומעלה, וגם–

 1. בעל תפקיד ניהולי בדרגת ממונה או מנהל אגף לפחות, וגם –
 2. ניסיון ניהולי משמעותי של 5 שנים לפחות.

התכנית אינה מיועדת למנהלי בתי ספר.

נוסף על כך, על כל המועמדים לעמוד בתנאים שלהלן:
א. מחויבות לעבודה חינוכית בתחום הכשרת המורים בשנים הקרובות.
ב. זמינות מלאה להשתתפות בתוכנית, ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.
ג. במהלך תהליך המיון (שלב המיון הקבוצתי) יתבקשו המועמדים להציג אישור מן הממונה הישיר עליהם להשתתפות בתוכנית. בשלב השיחות עם הממליצים תתבקש מן הממונה חוות דעת על המועמדים.
ד. אופק שירות של 7 שנים לפחות.

תהליך המיון

תהליך המיון יכלול ארבעה שלבים. לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם. נוכחות ביום ההערכה ובוועדת הקבלה היא תנאי הכרחי להמשך ההשתתפות בתהליך.

שלב א’. שאלון הרשמה
לא יתקבלו מועמדים שיגישו את שאלון ההרשמה בתאריך שלאחר המועד האחרון (יפורסם בהמשך).
מועמד שימלא את טופס ההרשמה כראוי ובאופן מלא, יקבל על כך אישור אוטומטי במייל.

שלב ב’. יום הערכה, הכולל חלק קבוצתי וריאיון אישי

ימי ההערכה יתקיימו באמצעות הזום.

שלב ג’. שיחות עם ממליצים

שלב ד’. ועדת קבלה

ריאיון עם נציגי מנהל עובדי הוראה, מכון מופ”ת, ועדת ההיגוי של התוכנית, צוות התוכנית ומובילים במערך הכשרת המורים בישראל.
ימי ועדות הקבלה יתקיימו במפגשים פנים אל פנים במכון מופ”ת.

24 העמיתים שיתקבלו לתוכנית ידרשו בהצגת אישור מן הממונה הישיר עליהם להשתתפות בתוכנית.

מועד משוער לפתיחת התוכנית: פברואר 2022
ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים

רוצים לדעת עוד?

א. אתר עתודות לישראל מציג מידע על המהלך הלאומי, הגופים השונים שמפעילים תוכניות לעתודות מנהיגות, רציונל, פעילות ברשת הבוגרים ועוד.
ב. אתר מכון מופ”ת.

ליצירת קשר לשאלות –תוכנית אלומות 03-6988604

בהצלחה,
צוות “אלומות” מחזור ג’, מכון מופ”ת