קול קורא

להגשת מועמדות לתוכנית "אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה" תוכנית עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערכת ההכשרה להוראה

רקע

מערכת חינוך איכותית היא אבן יסוד בחוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם אתגרים אסטרטגיים מורכבים דוגמת אי שוויון בהזדמנויות ובתוצאות, התאמת תהליכי הוראה ולמידה לאתגרי המאה ה-21, והעצמת ההון האנושי.

בעולם הכשרת המורים בישראל מתרחשות כיום תמורות מהותיות רבות – הן בזירה הארגונית-כלכלית הן בזירות הפדגוגיות. תמורות אלו מתחוללות במוסדות בעלי מסורת אקדמית ארוכת שנים ומציבות בפניהם אתגר הסתגלותי לא פשוט הכולל בחינת פרדיגמות, אימוץ או דחייה של שינויים והתאמת המערכות לעולם משתנה.

תוכנית "אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה" נבנתה בשיתוף בין משרד החינוך, מכון מופ"ת ו"עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה. המהלך נועד לגבש את העתודה הניהולית הבכירה במערך הכשרת המורים בישראל. התוכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של עולם ההכשרה, להגביר את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים, וליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים בתחום זה.

תוכנית "אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה" מצטרפת לרשת של תוכניות "עתודות לישראל" – מהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל. עוד על "עתודות לישראל" בקישור זה: עתודות לישראל

קהל היעד

התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל לאייש את התפקידים הבכירים ביותר במערך הכשרת המורים בישראל:

באקדמיה – אנשים הרואים את עצמם בעתיד בתפקידי נשיאי מכללות, רקטורים או דיקנים.

במשרד החינוך – אנשים הרואים את עצמם בעתיד בתפקידים בכירים במִנהל עובדי הוראה, או בתפקידים בעלי השפעה ישירה על הכשרת המורים בישראל במחוזות ובמטה משרד החינוך.

במגזר השלישי ובשוק הפרטי – אנשים הרואים את עצמם בעתיד בתפקידים בכירים בעמותות או בגופים פרטיים שפועלים במרחב הכשרת המורים בישראל, דוגמת "חותם" ו"חלוץ חינוכי". 

בסיום התוכנית יצטרפו העמיתים לרשת "עתודות לישראל" – רשת רב-מגזריות ורב-תחומיות המהווה מרחב להובלה ולהאצה של יוזמות ושינויים חברתיים-כלכליים. חברי הרשת יפעלו יחד להגשמת המטרות והחזון של התוכנית, וייצרו פלטפורמות לאתגרים המקצועיים, להתפתחות האישית, ליוזמות ולשיתופי פעולה.

חזון התוכנית

יצירת מנהיגות חינוכית בעולם הכשרת המורים, שאנשיה פועלים בשיתוף בין גורמים באקדמיה ובשדה לקידום אתגרי ההכשרה בעולם משתנה, וחותרים ליצירת שפה משותפת ולהבנת ההקשרים הרחבים שהם פועלים בהם.

מטרות התוכנית

 1. יצירה והטמעה של שפת מנהיגות ממלכתית מחוללת שינוי העוסקת באתגרי מערכת הכשרת המורים בישראל.
 2. קידום ראייה מערכתית ואמון בין העמיתים, המייצגים גורמים שונים בתוך מערכת הכשרת המורים.
 3. פיתוח אישי ומקצועי של העמיתים, בדגש על מנהיגות ויכולות ניהול מערכתיות.
 4. בניית קבוצה ורשת שישמשו לקידום מהלכים משמעותיים לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים בישראל.

מסגרת התוכנית

מחזור א' של התוכנית יחל בפברואר 2019 וימנה כ-30 בעלי תפקידים בדרגי הביניים בעולם הכשרת המורים בישראל.

 • 34 ימי למידה אינטנסיביים הפרוסים לאורך השנה, מתוכם כ-9 ימי למידה בחו"ל.
 • מסגרת למידה ייחודית המתקיימת לצד העבודה, ניזונה ממנה ומאפשרת חיכוך מתמיד עם אתגרים משולחן העבודה של העמיתים.

נושאי הלמידה

 1. היכרות עם מודלים שונים של הכשרה מהארץ ומחו"ל.
 2. מתן כלים להובלת תהליכי שינוי בעולם משתנה.
 3. קידום תפיסה המעודדת שותפות בין אקדמיה לשדה.
 4. סוגיות משולחן העבודה של העמיתים.
 5. היכרות עם הקבוצות השונות בחברה הישראלית.
 6. גיבוש מנהיגות ממלכתית שמחויבת לקידום "הטוב המשותף".

דרישות התוכנית

 1. פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 2. מחויבות ופניות לתהליכי למידה אינטנסיביים (היעדרות מלא יותר מ-10% מכלל הפעילויות).
 3. מוטיבציה להתקדם לתפקידי מנהיגות בכירה במערכת הכשרת המורים בישראל.
 4. התחייבות לעמוד בכל דרישות התוכנית.
 5. השתתפות פעילה כחברי רשת גם לאחר סיום התוכנית.
 6. תשלום דמי רצינות על סך 500 ₪ לאחר ההתקבלות לתוכנית.

תנאים להגשת מועמדות

התוכנית מיועדת לאנשים שבעת הגשת המועמדות ממלאים תפקיד ניהולי משפיע.

באקדמיה

 1. תואר שלישי או דרגת מרצה בכיר עם אופק התפתחות מובהק לפרופסורה, וגם –
 2. בעל תפקיד אקדמי במוסד המכשיר (מכללה או אוניברסיטה) עם ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות בתפקיד.

במשרד החינוך

 1. תואר שני, וגם –
 2. בעל תפקיד ניהולי בדרגת ממונה או מנהל אגף לפחות, וגם –
 3. ניסיון ניהולי משמעותי של 5 שנים לפחות.

בגופי המגזר השלישי או במגזר הפרטי

 1. תואר ראשון + 7 שנות ניסיון ניהולי משמעותי, או –
 2. תואר שני + 5 שנות ניסיון ניהולי משמעותי.

מתוך שנות הניסיון הניהולי – לפחות 3 שנות ניסיון בתחום שקשור להכשרת המורים בישראל

נוסף על כך, על כל המועמדים לעמוד בתנאים שלהלן:

 • מחויבות לעבודה חינוכית בתחום הכשרת המורים בשנים הקרובות.
 • זמינות מלאה להשתתפות בתוכנית, ומוכנות להתחייב למסגרת לימודים מוקפדת.
 • במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מן הממונה הישיר עליהם. להשתתפות בתוכנית; בשלב השיחות עם הממליצים תתבקש מן הממונה חוות דעת על המועמדים.
 • אופק שירות של 7 שנים לפחות.

מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים המופיעים לעיל רשאים להגיש מועמדות ולהוסיף בשאלון ההרשמה הסבר קצר לסיבות שבגינן יש לשקול את מועמדתם בכל זאת.

תהליך המיון

תהליך המיון יימשך עד ראשית חודש ינואר ויכלול ארבעה שלבים. לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם. נוכחות פיזית ביום ההערכה ובוועדת הקבלה היא תנאי הכרחי להמשך ההשתתפות בתהליך!

שלב א'. שאלון הרשמה

תאריך אחרון להגשת השאלון: יום ראשון, כ"ו בחשון תשע"ט, 4 בנובמבר 2018

שלב ב'. יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וריאיון אישי

ימי ההערכה יתקיימו במכון מופ"ת בתל אביב בתאריכים שלהלן:

 • יום שני, י"א בכסלו תשע"ט, 19 בנובמבר 2018
 • יום שלישי, י"ב בכסלו תשע"ט, 20 בנובמבר 2018
 • יום רביעי, י"ג בכסלו תשע"ט, 21 בנובמבר 2018
 • יום רביעי, כ' בכסלו תשע"ט, 28 בנובמבר 201

שלב ג'. שיחות עם ממליצים

שלב ד'. ועדת קבלה – ריאיון עם נציגי מנהל עובדי הוראה, מכון מופ"ת, ועדת ההיגוי לתוכנית, צוות התוכנית ומובילים במערך הכשרת המורים בישראל. 

ימי ועדות הקבלה יתקיימו במכון מופ"ת בתל אביב בתאריכים שלהלן:

 • יום שני, ט' בטבת תשע"ט, 17 בדצמבר 2018
 • יום רביעי, י"א בטבת תשע"ט, 19 בדצמבר 2018
 • יום חמישי, י"ב בטבת תשע"ט, 20 בדצמבר 2018

מועד משוער לפתיחת התוכנית – 12-13/2/2019

ייתכנו שינויים קלים בלוחות הזמנים

רוצים לדעת עוד?

 • אתר עתודות לישראל מציג מידע על המהלך הלאומי, הגופים השונים שמפעילים תוכניות לעתודות מנהיגות, רציונל, פעילות ברשת הבוגרים ועוד.
 • אתר מכון מופ"ת.