כל הפוסטים בכללי

הודעת המתנה

שלום רב, אנו מודים לך על הזמן שהקדשת ועל תרומתך לתהליך ההערכה הקבוצתית לתוכנית “אלומות” מחזור ב’. מאחר וטרם סיימנו

הודעת הצלחה

שלום רב, אנו שמחים לבשר לך כי בתום שקלול כל נתוני ההערכה בשלבי המיון השונים עברת לשלב האחרון בתהליך הקבלה לתוכנית

הודעת לא עברת

שלום רב, אנו מודים לך על הזמן שהקדשת ועל תרומתך לתהליך ההערכה הקבוצתית לתוכנית “אלומות” מחזור ב’. לתהליך המיון ניגשו

נוסח מעבר לראיון סופי

שלום רב, אנו שמחים לבשר לך כי עברת את שלב ההערכה הקבוצתית לתוכנית “אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה“. אנו מעוניינים

לכבוד (שם המועמד) תעודת זהות (מספר תעודת הזהות של המועמד) שלום רב, אנו מודים לך על שהגשת מועמדות לתוכנית “אלומות

לכבוד (שם המועמד) תעודת זהות (מספר תעודת הזהות של המועמד) שלום רב, אנו שמחים לבשר לך כי לאחר שקראנו את הטופס