מפגש חשיפה 4.11.20

בעקבות הקורונה ומגבלת ההתכנסות נפגשו עמיתי אלומות בשתי קפסולות:
קבוצה אחת נפגשה במרכז שדה ויער שבנס הרים וקבוצה שניה נפגשה באמפי שוני.
מטרת המפגש הקצר היתה היכרות בין העמיתים, דיון בחזון התוכנית ובמטרותיה וסקירת נושאים מרכזיים בהם נעסוק במסגרת הסמינרים.
הלמידה במפגש זה היתה במתכונת היברידית, עם חלקים משותפים יחד בזום ועם חלקים פרונטליים בין העמיתים שהתכנסו באותה הקפסולה.

סמינר נובמבר 16-17.11.20

"דע מאין באת ולאן אתה הולך": תמורות בעולם הכשרת המורים במאה ה-20.
הסמינר הראשון בתוכנית נפתח כשביום הראשון הלמידה היתה למידה חווייתית, תוך כדי תנועה ובמתוכנת של "המירוץ למיליון". במהלך היום ניתנו הנחיות מסודרות כיצד לפעול ולאן להגיע, כשבכל תחנה פגשו העמיתים בעמיתים נוספים עד הגעה לתחנת הלמידה האחרונה בה.
בסיום הפעילות הפיזית המשותפת ליום זה התפזרו העמיתים וסגל התוכנית לבתיהם, למפגש משותף בזום.
מתוך האמונה כי חוסר הוודאות המאפיין את התקופה הוא גם פלטפורמה לפתרונות יצירתיים ולחשיבה מחוץ לקופסה, בחרנו לקיים את היום השני לסמינר ב"עדנה"- מקום מיוחד המשמש בדרך כלל כ- Wework לאמנים. ב"עדנה" נחלקו העמיתים לארבע קפסולות, כאשר מדי פעם גם קיימנו ברחבה החיצונית, בשתי קפסולות (ועל פי נהלי הקורונה).

רואים את עתידכם בתפקידים בכירים בחינוך ובהכשרת מורים?

תוכנית "אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה" נבנתה בשיתוף בין משרד החינוך, מכון מופ"ת, ו"עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה. התוכנית מצטרפת לרשת של תוכניות
"עתודות לישראל" – מהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל.