לאחר תהליך ארוך ומרובה מעריכים אנו שמחים לבשר כי נבחרו 24 עמיתים

ביום ד' 4.11.20 בין השעות 13:30-18:00 נקיים מפגש חשיפה לעמיתים החדשים בתוכנית

רואים את עתידכם בתפקידים בכירים בחינוך ובהכשרת מורים?

תוכנית "אלומות – מובילים הכשרת מורים באקדמיה" נבנתה בשיתוף בין משרד החינוך, מכון מופ"ת, ו"עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה. התוכנית מצטרפת לרשת של תוכניות
"עתודות לישראל" – מהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל.

חזון התוכנית:

פיתוח מנהיגות חינוכית בעולם הכשרת המורים, שאנשיה פועלים לשיתוף בין גורמים באקדמיה ובשדה לקידום אתגרי ההכשרה בעולם משתנה

מטרות התוכנית

  1. שכלול מיומנויות אישיות ומקצועיות של העמיתים, בדגש על מנהיגות ויכולות ניהול מערכתיות בתוך תמונת עולם חינוכית משתנה.
  2. הרחבת והעמקת הידע על הכשרת המורים.
  3. פיתוח מסוגלות להוביל חזון לפעולה, בהיבט אישי וכחלק מקבוצה ורשת.
  4. הקבוצה והרשת ישמשו לקידום מהלכים משמעותיים לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים בישראל.
  5. יצירה והטמעה של מנהיגות ממלכתית מחוללת שינוי העוסקת באתגרי מערכת הכשרת המורים בישראל.

תוכנית הלמידה, אשר תפורסם בהמשך, תשקף את החזון והמטרות.

התוכנית מבוססת על תפיסת למידה פעילה וקונסטרוקטיביסטית. אופני הלמידה בתוכנית ישמשו מודלינג להוראה בעולם ההכשרה והפיתוח המקצועי של המורים.

תוכן הסמינרים לאורך השנה נפרס מהרחב אל הצר, מהתיאורטי אל המעשי. הסמינרים במחצית השנייה יעסקו בתכנון וביצוע של תהליכי שינוי בהקשר בין-ארגוני.