חברי ועדת היגוי

שמות חברי ועדת ההיגוי:

איל רם , סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך
ד"ר לילי רוסו, מנהלת אגף א' הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת
תמר פלד אמיר, ראש אגף בכיר עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה
איריס וולף, מנהלת אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה, משרד החינוך
ד"ר מיכל טביביאן מזרחי, מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך
ד"ר רבקה ודמני-שאומן, סגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה
פרופ' תמר אריאב, מנהלת האקדמית של קרן מנדל ישראל
פרופ' יהודה ברנדס, ראש המכללה האקדמית הרצוג
ד"ר לינה בולוס, חברת הנהלה – המכללה האקדמית סכנין
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
פרופ' לידור רוני, נשיא המכללה האקדמית בוינגייט וחבר בראמ"ה
פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
ד"ר טובה מיכלסקי, ראש החוג להכשרת מורים בית ספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' חן שכטר, ראש מכון מופ"ת
ד"ר יעקב קורצוויל, ראש תוכנית אלומות, מכון מופ"ת
ד"ר דורון לדרר, ראש יחידות השדה, מכון מופ"ת
איציק דבש, איש עסקים ויזם חברתי
גל פישר, ראש תחום חינוך בקרן יד הנדיב
ד"ר סילביה שטיגליץ, מנחה תוכנית אלומות, מכון מופ"ת
אורן סלע, סמנכ"ל כספים מכון מופ"ת
ליאורה שפיצר, רכזת תוכנית אלומות, מכון מופ"ת
תפריט