ועדת היגוי

איל רם
סמנכ”ל ומנהל עובדי הוראה
eyalram@education.gov.il

ד”ר לילי רוסו
ממונה על התנסות בהוראה, מנהל עובדי הוראה
liliru@education.gov.il

עזאת חלאבי
azath@pmo.gov.il

תמר פלד אמיר
עתודות לישראל
tamarp@pmo.gov.il

איריס וולף
iriswo@education.gov.il

ד”ר מיכל טביביאן- מזרחי
סמנכ”לית, מנהלת אגף בכיר, תכנון
michalat@education.gov.il

ד”ר רבקה ודמני-שאומן
חברת מל”ג, מנהל המועצה נשיאי מכללות
Rivka_wad@smkb.ac.il

פרופ’ תמר אריאב
ariavt@beitberl.ac.il

פרופ’ יהודה ברנדייס
ראש מכללת הרצוג
brandes@herzog.ac.il

ד”ר לינה בולוס
מכללת סכנין
blina@Sakhnin.ac.il

פרופ’ ציפי ליבמן
נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים
Zipi.libman@smkb.ac.il

פרופ’ רוני לידור
נשיא מכללת רמ”א
lidor@wincol.ac.il

פרופ’ לאה קוזמינסקי
נשיאת המכללה האקדמית ע”ש קיי
leako@kaye.ac.il

ד”ר טובה מיכלסקי
ראש החוג להכשרת מורים בבר אילן
Tova.michalsky@biu.ac.il

פרופ’ חן שכטר
ראש מכון מופ”ת
Chen.schechter@macam.ac.il

ד”ר יעקב קורצוויל
YaacovK@macam.ac.il

ד”ר דורון לדרר
ראש ערוץ לימודים במופ”ת
doronl@macam.ac.il

ציפי קוריצקי
מפקחת ממונה תוכניות יחודיות. ממונה על תוכניות פדגוגיות
zipiko@education.gov.il

איציק דבש
Isaac.devash@gmail.com

גל פישר
קרן יד הנדיב
gal@yadhanadiv.org.il

ד”ר סילביה שטיגליץ
silvia@macam.ac.il

חיה שגב
hayas@macam.ac.il

אורן סלע
orens@macam.ac.il