ועדת היגוי

משרד החינוך

איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה
איריס וולף, מנהלת אגף בכיר להכשרה והתמחות
ד"ר לילי רוסו, מנהלת אגף הכשרה אקדמית קשרי מל"ג וות"ת
ד"ר מיכל טביביאן-מזרחי, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה
רביד בן זאב, מנהלת תחום עתודות מערכת החינוך, אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה

נציגת מל"ג

ד"ר רבקה ודמני-שאומן, חברת מל"ג, מינהל המועצה

נשיאי מכללות:

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל
פרופ' יהודה ברנדייס, ראש המכללה האקדמית הרצוג 
פרופ' מחמוד חליל, נשיא מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה            
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים
פרופ' רוני לידור, נשיא המכללה האקדמית בוינגייט, יו"ר רמ"א
פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה האקדמית ע"ש קיי, באר שבע

נציגת יחידות הכשרה להוראה באוניברסיטאות

ד"ר טובה מיכלסקי, ראש החוג להכשרת מורים וראש המגמה למדעי הלמידה וההוראה, אוניברסיטת בר-אילן

מכון מופ"ת

פרופ' חן שכטר, ראש מכון מופ"ת
יעקב אנדר, חשב מכון מופ"ת
גיל חדש, ראש תכנית "אקדמיה-כיתה"

משרד ראש הממשלה

אורי הרמן, ראש אגף בכיר עתודות לישראל
עזאת חלבי, עתודות לישראל

נציג ציבור

איציק דבש, יזם חברתי ועסקי, יוזם עתודות ישראל

השותפים שלנו

עתודות לישראל
משרד ראש הממשלה