תוכנית אלומות

חזון, מטרות, יעדים

הבעיות העיקריות במוסדות האקדמיים לחינוך (הכשרת מורים)

1

מחסור במועמדים מיומנים למשרות בכירות בניהול אקדמי. ניהול אקדמי מחייב בכירות אקדמית, וזו מושגת גם ללא מיומנויות וכישורים ניהוליים.

2

ארגונים בשדה האקדמי-חינוכי נוטים לעבודה חד-ממדית ("עבודה ב-Silos"; כל מכללה וארגון עם עצמו), וזו מגבילה את היעילות של תהליכי שיפור ומעצימה את הפערים בין פריפריה למרכז.

3

עולם החינוך משתנה בקצב מואץ, ומרחב הכשרת המורים מתקשה להסתגל לקצב השינוי. יש להדק את הרלוונטיות בין האקדמיה לשדה.

החזון

פיתוח עתודת מנהיגות חינוכית בעולם הכשרת המורים – מנהיגות שאנשיה שואפים ומסוגלים למלא תפקידי ניהול בכירים, פועלים בשיתוף פעולה ויוצרים שיתופי פעולה בין גורמים באקדמיה ובינם לשדה, כדי לקדם את עולם ההכשרה בעולם משתנה

מטרות התוכנית

 1. טיפוח המיומנויות והכישורים הניהוליים של הדרג האקדמי הבכיר במוסדות האקדמיים לחינוך, לצד חיזוק המוטיבציה בקרב הדרג האקדמי הבכיר לקבל תפקידי ניהול בשדה הכשרת המורים.
 2. ביסוס תפיסה מערכתית חוצת-מגזרים וקידום מהלכים מערכתיים לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים בישראל.
 3. פיתוח רשת עמיתים הפועלת באמון ומתוך תפיסה ממלכתית לטובת שיפור האיכות והרלוונטיות של עולם הכשרת המורים.

יעדים עיקריים

מטרה מס' 1

טיפוח המיומנויות והכישורים הניהוליים של הדרג האקדמי הבכיר במוסדות האקדמיים לחינוך, לצד חיזוק המוטיבציה בקרב הדרג האקדמי הבכיר לקבל תפקידי ניהול בשדה הכשרת המורים.

 1. שכלול המיומנויות האישיות, הבין-אישיות והמקצועיות של העמיתים, בדגש על מנהיגות ויכולות ניהול מערכתיות בתוך תמונת עולם חינוכית משתנה.
 2. הרחבה והעמקה של הידע על הכשרת המורים ועל ניהול תהליכי הכשרה ופיתוח של מורים.
 3. פיתוח מסוגלות להוביל חזון לכדי פעולה, בהיבט אישי וכחלק מקבוצה ומרשת.
 4. התנסות במתודולוגיות למידה שונות: צל, עבודה עם ייצוגים, היוועצות עמיתים ועבודה עם חקר מקרה.
 5. ברור הערכים המקצועיים של הפרט, הקבוצה והחברה
מטרה מס' 2

ביסוס תפיסה מערכתית חוצת-מגזרים וקידום מהלכים מערכתיים לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים בישראל

 1. מפגשים עם גורמים קובעי מדיניות כדי לאפשר הבנה מערכתית של עולם הכשרת המורים.
 2. חקירת סוגיות מרכזיות בשדה המקצועי של הכשרות המורים בישראל, ופיתוח דרכי פעולה יישומיות, תוך כדי חשיפה לפרספקטיבות ולאפשרויות אסטרטגיות אחרות מחוץ לגבולות ישראל.
 3. ניסוח תאוריית שינוי שבאמצעותה בוגרי התוכנית יובילו לשיפור של הכשרת המורים.
 4. הנחת תשתית להמשך שיתוף הפעולה בין בוגרי התוכנית, ולהובלת תהליכים משותפים ברשת.
מטרה מס' 3

פיתוח רשת עמיתים הפועלת באמון ותפיסה ממלכתית לטובת שיפור האיכות והרלוונטיות של עולם הכשרת המורים

 1. קיום הכשרה מבוססת שיח כן וגלוי על אודות אתגרים מקצועיים ומערכתיים מעולמם המקצועי של העמיתים, מתוך הקשבה, אמפתיה ואמון הדדי.
 2. העמקת ההיכרות עם קבוצות בחברה הישראלית, וטיפוח חשיבה ביקורתית על השדה החינוכי.
תפריט