תוכנית אלומות

חזון, מטרות, יעדים

הבעיות העיקריות במוסדות האקדמיים לחינוך (הכשרת מורים)

1

מחסור במועמדים מיומנים למשרות בכירות בניהול אקדמי. ניהול אקדמי מחייב בכירות אקדמית, וזו מושגת גם ללא מיומנויות וכישורים ניהוליים.

2

ארגונים בשדה האקדמי-חינוכי נוטים לעבודה חד-ממדית ("עבודה ב-Silos"; כל מכללה וארגון עם עצמו), וזו מגבילה את היעילות של תהליכי שיפור ומעצימה את הפערים בין פריפריה למרכז.

3

עולם החינוך משתנה בקצב מואץ, ומרחב הכשרת המורים מתקשה להסתגל לקצב השינוי. יש להדק את הרלוונטיות בין האקדמיה לשדה.

החזון

פיתוח עתודת מנהיגות חינוכית בשדה הכשרת המורים – מנהיגות השואפת ומסוגלת למלא תפקידי ניהול בכירים; פועלת בשותפות ובממלכתיות; ויוצרת שיתופי פעולה בין המוסדות השונים להכשרת מורים, ובינם למוסדות חינוך, במטרה להוביל שינוי בהכשרת המורים ולקדם את החינוך בישראל.

מטרות התוכנית

 1. טיפוח מיומנויות ניהול וכישורי מנהיגות לעתודת הדרג האקדמי הבכיר במוסדות האקדמיים לחינוך, לצד חיזוק המוטיבציה לקבל תפקידי ניהול בכירים בשדה הכשרת המורים
 2. ביסוס תפיסה מערכתית של אקולוגיית הכשרת המורים, והבנה מעמיקה ומקיפה של תהליכי הכשרה ופיתוח של מורים
 3. רשת בוגרות ובוגרים הפועלת באמון ומתוך תפיסה ממלכתית, חוצת-מגזרים, לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים

יעדים עיקריים

מטרה מס' 1

טיפוח מיומנויות ניהול וכישורי מנהיגות לעתודת הדרג האקדמי הבכיר במוסדות האקדמיים לחינוך, לצד חיזוק המוטיבציה לקבל תפקידי ניהול בכירים בשדה הכשרת המורים

 1. שכלול המיומנויות האישיות, הבין-אישיות והמקצועיות של העמיתות והעמיתים, בדגש על מנהיגות ויכולות ניהול מערכתיות בתוך תמונת עולם חינוכית משתנה
 2. פיתוח מסוגלות להוביל חזון לכדי פעולה, בהיבט אישי וכחלק מקבוצה ומרשת
 3. בירור הערכים המקצועיים של הפרט, הקבוצה והחברה, וטיפוח חשיבה ביקורתית על השדה החינוכי
מטרה מס' 2

ביסוס תפיסה מערכתית של אקולוגיית הכשרת המורים, והבנה מעמיקה ומקיפה של תהליכי הכשרה ופיתוח של מורים

 1. מפגשים עם גורמים קובעי מדיניות כדי לאפשר הבנה מערכתית של אקולוגיית הכשרת המורים
 2. חקירת סוגיות מרכזיות בשדה המקצועי של הכשרות המורים בישראל, ופיתוח דרכי פעולה יישומיות
 3. יצירת פרספקטיבה עמוקה ורחבה יותר של עולם הכשרת המורים, באמצעות חשיפה למערכות חינוך מחוץ לגבולות ישראל ועמידה על נקודות הדמיון והשוני
מטרה מס' 3

רשת בוגרות ובוגרים הפועלת באמון ומתוך תפיסה ממלכתית, חוצת-מגזרים, לחיזוקה של מערכת הכשרת המורים

 1. עידוד שיח כן וגלוי על אודות אתגרים מקצועיים ומערכתיים מעולמם המקצועי של החברים ברשת, מתוך הקשבה, אמפתיה ואמון הדדי
 2. העמקת ההיכרות בין החברים והחברות ברשת, ועם מגוון האוכלוסיות בחברה הישראלית
 3. הובלת תהליכי שינוי אסטרטגיים ומערכתיים, תוך כדי מינוף השותפויות והגיוון ברשת
תפריט