מפת הלמידה

תוכן הסמינרים המתקיימים לאורך השנה נפרס מהרחב אל הצר, מהתאורטי אל המעשי. הסמינרים במחצית השנייה יעסקו בתכנון ובביצוע של תהליכי שינוי בהקשר תוך-ארגוני ובין-ארגוני.

במהלך הסמינר עסקנו בנושא אקלים וחינוך, פגשנו צוות מחנכות ויחד חשבנו על מתווה להכשרת מחנכות ונחשפנו לעולם עתודות לישראל

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeמרץ 1, 2022

בסמינר אילת התוודענו לתהליכי למידה משמעותיים.
קיבלנו תמונה רחבה על מערכת החינוך בעיר אילת וגם על שיתוף הפעולה בין ההכשרה למערכת החינוך באופן רחב (פורמלי וחוויתי).

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeמרץ 29, 2022

במהלך הסמינר נפגשנו עם האקוסיסטם של שדה הכשרת המורים והעמיתים בחרו חמישה מיזמים לפיתוח בהמשך התוכנית

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeמאי 24, 2022
  • התכנים והתהליכים מבטאים את מפת הלמידה באופן כללי. יתקיימו גם כמה תהליכים רוחביים שיופיעו בכל המפגשים:

– "אלומות מספרות": הסיפור הישראלי של העמיתים, הערכים עליהם גדלנו וכיצד אנו מגדלים את ילדינו

– היכרות עם החברה הישראלית

תפריט