שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא מתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי במערכת החינוך המייצגים את החברה הישראלית. לצד זאת, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מוטת השפעה משמעותית וכן ברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, מועמדים שאינם עומדים בתנאים יכולים להגיש מועמדות עם הסבר קצר בשאלון ההרשמה, מדוע יש לשקול את מועמדותם.                     

התכנית תיפתח במהלך חודש נובמבר 2020 ותימשך לאורך שנה. לו"ז התכנית יימסר למועמדים במהלך תהליך המיון ולא יאוחר משלב הראיון הסופי. התכנית אורכת כ- 31 ימים הפרוסים לאורך השנה, מתוכם כ- 6 ימים בחו"ל ועוד מספר ימים הכוללים לינה (בהתאם להנחיות משרד הבריאות).

התכנית מיועדת לאנשים שמעורבים בעולם הכשרת המורים בישראל, ומעוניינים להגיע לעמדות מפתח משפיעות. התכנית פתוחה לאנשים בדרגי הביניים במנהל עובדי הוראה, במזכירות הפדגוגית, במחוזות וכדומה, שמעורבים באופן אישי ומשפעים על עולם הכשרת המורים בישראל. בנוסף, אנשים בדרגי הביניים בתכניות כמו "חלוץ חינוכי" ו"חותם", אנשים שעובדים בגופי פיתוח טכנולוגיים כגון מט"ח, גופים שמקדמים קורסי Mooc (massive open on-line courses) מתאימים מאוד להגשת מועמדות לתכנית.

בהחלט. אם אתם שייכים לחברה החרדית ומעוניינים להצטרף לתכנית, נשמח לעמוד אתכם בקשר על מנת לפרט את אופי התכנית ואת ההתאמות שאנו מקיימים על מנת להתאימה לכלל הקהלים.

תכנית "אלומות – מובילים הכשרה להוראה באקדמיה" היא תכנית יקרה שמשקיעה סכומי כסף ניכרים בכל משתתף על מנת להציע תכנית איכותית ברמה הגבוהה ביותר שניתן. הנסיעה לחו"ל במסגרת התכנית משלבת מפגשים עם גופים ואנשים מובילים בתחומם, וכן לימוד במוסדות אקדמיים בעלי שם עולמי. ההשתתפות העצמית של עמית בתכנית בעלות 1000 ₪ נועדה בעיקר לשמש כדמי רצינות על מנת שאדם שהתחרט לא יתפוס את מקומו של מועמד ראוי אחר שירד בתהליך המיון בגלל היעדר מקום.