קול קורא

להגשת מועמדות למחזור ג' של תוכנית "אלומות"
תוכנית עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערך ההכשרה להוראה

תאריך אחרון להגשת השאלון: 10/10/21, ד' בחשוון תשפ"ב.
קישור לטופס ההרשמה נמצא בתחתית העמוד

רקע

בעולם הכשרת המורים בישראל מתרחשות כיום תמורות מהותיות רבות – הן בזירה הארגונית-כלכלית הן בזירות הפדגוגיות. תמורות אלו מתחוללות במוסדות האקדמיים לחינוך ומציבות בפניהם אתגר הסתגלותי הכולל בחינת פרדיגמות, אימוץ או דחייה של שינויים והתאמת המערכות לעולם משתנה.

תוכנית "אלומות" היא מיזם משותף למשרד החינוך ולמכון מופ"ת, בשיתוף אגף "עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה. המהלך נועד לפתח את העתודה הניהולית לדרג הבכיר במערך הכשרת המורים בישראל. התוכנית שואפת להגביר את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים, וליצור רשת של מנהיגות המחויבת להוביל שינויים משמעותיים בתחום זה.

בסיום התוכנית יצטרפו העמיתים לרשת 'אלומות'. חברי הרשת יפעלו יחד להגשמת המטרות והחזון של התוכנית, וייצרו פלטפורמות לאתגרים המקצועיים, להתפתחות האישית, ליוזמות ולשיתופי פעולה.

משרות מטרה

התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל ומוטיבציה לאייש את התפקידים הבכירים במערך הכשרת המורים בישראל:

באקדמיה – אנשים בדרגי ניהול ביניים בעלי דרגות קידום אקדמיות הרואים את עצמם בעתיד בתפקידי ניהול אקדמי בכיר, כגון: רקטורים או דיקנים

במשרד החינוך – אנשים הרואים את עצמם בעתיד בתפקידים בכירים בעלי השפעה ישירה על הכשרת המורים בישראל במטה משרד החינוך ובמחוזות.

מועמדים שכבר הגישו מועמדות במחזורים הקודמים ועומדים בתנאי הסף, רשאים ואף מוזמנים להגיש שוב את מועמדותם. תהליך מיון הוא מורכב וכמות המתקבלים מועטת, לכן אין לראות באי-קבלה לתוכנית עדות לחוסר התאמה!

מסגרת התוכנית

מחזור ג' של התוכנית יחל בפברואר 2022 וימנה כ- 20 בעלי תפקידים בדרגי הביניים בעולם הכשרת המורים בישראל.

 • 30 ימי למידה אינטנסיביים הפרוסים לאורך השנה, מתוכם כ-6 ימי למידה בחו"ל. היציאה לחו"ל תלויה בהנחיות משרד הבריאות ובמצב התפשטות הקורונה.
 • מסגרת למידה ייחודית המתקיימת לצד העבודה, ניזונה ממנה ומאפשרת חיכוך מתמיד עם אתגרים משולחן העבודה של העמיתים.
נושאי הלמידה
 1. הרחבה והעמקה של הידע על הכשרת המורים ועל ניהול תהליכי הכשרה ופיתוח של מורים
 2. חשיפה לתפישות, מושגים ותהליכים התורמים להובלת שינוי בעולם משתנה.
 3. קידום תפיסה המעודדת שותפות בין אקדמיה לשדה.
 4. סוגיות משולחן העבודה של העמיתים.
 5. פיתוח מארג קשרי גומלין עם קובעי מדיניות לקידום הכשרה אקדמית לעובדי הוראה
 6. היכרות עם הקבוצות השונות בחברה הישראלית.
 7. גיבוש מנהיגות ממלכתית שמחויבת לקידום "הטוב המשותף".
דרישות התוכנית

1. פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת תהליכי שינוי, ערכים וזהות.

2. מחויבות ופניות להשתתפות מלאה בכול תהליכי הלמידה.

3. השתתפות פעילה כחברי רשת גם לאחר סיום התוכנית.

4. תשלום דמי רצינות על סך 1,000 ₪ לאחר הקבלה לתוכנית.

תנאי סף להגשת מועמדות

באקדמיה

 1. בעל/ת תואר שלישי
 2. דרגת מרצה או מרצה בכיר עם אופק התפתחות מובהק לפרופסורה (לפי פרסומים).
 3. בעל/ת תפקיד ניהולי במוסד המכשיר (מכללה או אוניברסיטה)

במשרד החינוך, בגופי המגזר השלישי או במגזר הפרטי

 1. בעל/ת תואר שני
 2. בעל תפקיד ניהולי או בעל/ת תפקיד רלוונטי ומשמעותי לעולם הכשרת המורים

נוסף על כך, על כל המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

 • במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מן הממונה הישיר עליהם להשתתפות בתוכנית; בשלב השיחות עם הממליצים תתבקש מן הממונה חוות דעת על המועמדים.
 • אופק שירות של 7 שנים לפחות.
 • מועמדים שלא עומדים בכל תנאי הסף יכולים להגיש עם הסבר מנומק מדוע יש לשקול את קבלתם

שימו לב! התוכנית אינה מיועדת למנהלי בתי ספר בפועל

תהליך המיון

תהליך המיון יימשך עד ראשית חודש פברואר 2022 ויכלול ארבעה שלבים. לכל שלב (למעט שלב הראיונות עם הממליצים) יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם. השיבוצים לימי ההערכה והראיונות ייעשו על ידי מובילי תהליך המיון.

 

שלב א'. שאלון הרשמה

תאריך אחרון להגשת השאלון: 10/10/21, ד' בחשוון תשפ"ב בחצות.

 

שלב ב'. יום הערכה הכולל חלק קבוצתי וריאיון אישי

ימי ההערכה יתקיימו באמצעות תוכנת זום בתאריכים להלן:

            יום ראשון, ה- 21/11/2021, י"ז בכסלו תשפ"ב, סבב בוקר (8:15 – 12:45)

            יום שלישי, ה- 23/11/2021, י"ט בכסלו תשפ"ב, סבב צהריים (14:00 – 18:30)

            יום חמישי, ה- 25/11/2021, כ"א בכסלו תשפ"ב, סבב בוקר (8:15 – 12:45)

            יום ראשון, ה- 28/11/2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב, סבב צהריים (14:00 – 18:30)

            יום שלישי, ה- 07/12/2021, ג' בטבת תשפ"ב, סבב בוקר (8:15 – 12:45)

            יום חמישי, ה- 09/12/2021, ה' בטבת תשפ"ב, סבב צהריים (14:00 – 18:30)

            יום ראשון, ה- 12/12/2021, ח' בטבת תשפ"ב, סבב בוקר (8:15 – 12:45)

            יום שלישי, ה- 15/12/2021, י"א בטבת תשפ"ב, סבב צהריים (14:00 – 18:30)

            יום חמישי, ה- 16/12/2021, י"ב בטבת תשפ"ב, סבב בוקר (8:15 – 12:45)

 

שלב ג'. שיחות עם הממליצים

 

שלב ד'. ועדת קבלה – ריאיון עם נציגי מנהל עובדי הוראה, מכון מופ"ת, ועדת ההיגוי של התוכנית, צוות התוכנית ומובילים במערך הכשרת המורים בישראל.

ימי ועדות הקבלה יתקיימו במכון מופ"ת בתל אביב בתאריכים להלן:

            יום א', ה- 09/01/2022, ז' בשבט תשפ"ב (8:15 – 13:45)

            יום ג', ה- 11/01/2022, ט' בשבט תשפ"ב (8:15 – 13:45)

            יום א', ה- 16/01/2022, י"ד בשבט תשפ"ב (8:15 – 13:45)

            יום ג', ה- 18/01/2022, ט"ז בשבט תשפ"ב (8:15 – 13:45)

 

מועד משוער לסמינר פתיחת התוכנית – 6-7/02/2022, ה' – ו' אדר א' תשפ"ב

קובץ גאנט מחזור ג׳ אלומות

למילוי טופס ההרשמה

בסיום מילוי טופס ההרשמה וודאו שקיבלתם לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם אישור הגשה

תפריט