קול קורא

להגשת מועמדות למחזור ד' של תוכנית "אלומות"
תוכנית עתודות מנהיגות לדרג הבכיר במערך ההכשרה להוראה

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 14/2/2023, כ״ג בשבט ה׳תשפ״ג
קישור לטופס ההרשמה נמצא בתחתית העמוד

רקע

תוכנית "אלומות" היא מיזם משותף למשרד החינוך ולמכון מופ"ת, בשיתוף אגף "עתודות לישראל" במשרד ראש הממשלה. התוכנית מצטרפת לרשת של תוכניות ״עתודות לישראל" – מהלך ממשלתי כולל לפיתוח עתודות ניהול והנהגה למגזר משרתי הציבור בישראל. התוכנית נועדה לפתח עתודת מנהיגות חינוכית בשדה הכשרת המורים – מנהיגות השואפת ומסוגלת למלא תפקידי ניהול בכירים; פועלת בשותפות ובממלכתיות; ויוצרת שיתופי פעולה בין המוסדות השונים להכשרת מורים, ובינם למוסדות חינוך, במטרה להוביל שינוי בהכשרת המורים ולקדם את החינוך בישראל. מטרות התוכנית והייעדים, וכן פירוט של ממפות הלמידה במחזורים הקודמים מופיעים באתר אלומות.

בסיום התוכנית יצטרפו העמיתים לרשת אלומות. חברי הרשת יפעלו יחד להגשמת המטרות והחזון של התוכנית, וייצרו פלטפורמות לאתגרים המקצועיים, להתפתחות האישית, ליוזמות ולשיתופי פעולה

התוכנית, וייצרו פלטפורמות לאתגרים המקצועיים, להתפתחות האישית, ליוזמות ולשיתופי פעולה.

קהל היעד

באקדמיה – אנשים בדרגי ניהול הביניים והניהול הבכיר, בעלי דרגות קידום אקדמיות, הרואים את עצמם בעתיד בתפקידי ניהול אקדמי בכיר יותר.

במשרד החינוך, בגופי המגזר השלישי או במגזר הפרטי – אנשים הממלאים תפקידי ניהול ביניים וניהול בכיר, בעלי השפעה ישירה על הכשרת המורים ופיתוח מקצועי או בעלי תפקיד רלוונטי ומשמעותי לעולם הכשרת המורים.

מועמדים שכבר הגישו מועמדות במחזורים הקודמים ועומדים בתנאי הסף, רשאים ואף מוזמנים להגיש את מועמדותם שוב. תהליך המיון הוא מורכב ומספר המתקבלים מועט, לכן אין לראות באי-קבלה לתוכנית עדות לחוסר התאמה.

מה יוצא לי מזה?
 • השתייכות לרשת עמיתים איכותית
 • סיור לימודי בחו"ל המעניק פרספקטיבה רחבה על עולם הכשרת המורים
 • תהליך למידה שבמרכזו פיתוח העמיתים
מסגרת התכנית

מחזור ד' של התוכנית יחל בחודש ספטמבר 2023 ויסתיים בספטמבר 2024 וימנה כ-20 בעלי תפקידים בדרג הביניים ובדרג הבכיר בעולם הכשרת המורים בישראל.
 • 33 ימי לימודים אינטנסיביים בפורמט של סמינרים. הסמינרים הם בני יום עד שלושה ימים, והם מתפרסים על פני השנה כולה, מהם כ-5 ימי למידה בחו"ל. (היציאה לחו"ל תלויה בהנחיות משרד הבריאות). לא יתקיימו לימודים בימי חג יהודיים, נוצריים, מוסלמים ובחודש אוגוסט.
 • מסגרת למידה ייחודית המתקיימת לצד העבודה, ניזונה ממנה ומאפשרת חיכוך מתמיד עם אתגרים משולחן העבודה של העמיתים.
דרישות התוכנית

1. פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת תהליכי שינוי, ערכים וזהות.

2. מחויבות ופניות להשתתפות מלאה בכל ימי ותהליכי הלמידה.

3. השתתפות פעילה כחברי רשת גם לאחר סיום התוכנית.

4. תשלום דמי רצינות על סך 1,000 ₪ לאחר הקבלה לתוכנית.

תנאי סף להגשת מועמדות

באקדמיה

 1. בעלי תואר שלישי
 2. בדרגת מרצה או מרצה בכיר עם אופק התפתחות מובהק לפרופסורה (לפי פרסומים).
 3. בעלי תפקיד ניהולי במוסד המכשיר (מכללה או אוניברסיטה)

במשרד החינוך, בגופי המגזר השלישי או במגזר הפרטי

 1. בעלי תואר שני
 2. ממלאים תפקיד ניהולי או תפקיד רלוונטי ומשמעותי בעולם הכשרה או הפיתוח מקצועי של מורים

נוסף על כך, על כל המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

 • בסיום תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור מן הממונה הישיר עליהם להשתתפות בתוכנית.
 • אופק מקצועי של 7 שנים לפחות.
 • מועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הסף יכולים להגיש מועמדות בליווי הסבר מנומק (בסוף טופס ההגשה) מדוע יש לשקול את קבלתם.
תהליך המיון

תהליך המיון יימשך עד ראשית יוני 2023, ויכלול ארבעה שלבים. לכל שלב (למעט שלב הראיונות עם הממליצים) יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם. השיבוצים לימי ההערכה והראיונות ייעשו על ידי מובילי תהליך המיון..

שלב א | שאלון הרשמה

.תאריך אחרון להגשת השאלון: 14 בפברואר 2023 ,כ"ג בשבט ה'תשפ"ג בחצות.

שלב ב | יום הערכה, הכולל חלק קבוצתי וריאיון אישי

ימי ההערכה יתקיימו באופן מקוון, בזום

בין התאריכים 9 במרץ 2023 | ט״ז באדר ה׳תשפ״ג – 30 במרץ 2023 | ח' בניסן ה'תשפ"ג

שלב ג | שיחות עם הממליצים 

שלב ד | ועדת קבלה

ריאיון עם נציגי מינהל עובדי הוראה, מכון מופ"ת, אגף "עתודות לישראל", ועדת ההיגוי

של התוכנית, צוות התוכנית ובוגרי רשת אלומות.

ועדות הקבלה יתקיימו פנים מול פנים במכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ 13, קריית החינוך

בתל-אביב, בין התאריכים

21 במאי 2023 | א' בסיוון ה'תשפ"ג – 30 במאי 2023 | י' בסיוון ה'תשפ"ג

מועד משוער לסמינר פתיחת התוכנית –6-5 בספטמבר 2023, י"ט-כ׳ באלול ה'תשפ"ג

קישור לגאנט השנתי

למילוי טופס ההרשמה

בסיום מילוי טופס ההרשמה וודאו שקיבלתם לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם אישור הגשה

תפריט