מפת הלמידה

מפת הלמידה נאמנה לחזון התוכנית ולמטרותיה, אך יחד עם זאת לאור התקופה הייחודית בה מתקיים מחזור תשפ”א, אנו מכירים ומוקירים את הצורך לשנות ולהשתנות תוך כדי תנועה ולכן אנו רואים במפת הלמידה תוכנית נושמת

תוכן הסמינרים המתקיימים לאורך השנה נפרס מהרחב אל הצר, מהתאורטי אל המעשי. הסמינרים במחצית השנייה יעסקו בתכנון ובביצוע של תהליכי שינוי בהקשר תוך-ארגוני ובין-ארגוני.

  • התכנים והתהליכים מבטאים את מפת הלמידה באופן כללי. יתקיימו גם כמה תהליכים רוחביים שיופיעו בכל המפגשים:
    • “אלומות מספרות”
    • היכרות עם החברה הישראלית
    • אלומות משתפות: היוועצות עמיתים, שיתוף של העמיתים בתוכן מקצועי רלוונטי
  • הסמינרים יכללו גם מפגשי למידה קצרים שיוקדשו להעמקה ולדיון בנושאים רלוונטיים שונים.