מפת הלמידה

תוכן הסמינרים המתקיימים לאורך השנה נפרס מהרחב אל הצר, מהתאורטי אל המעשי. הסמינרים במחצית השנייה יעסקו בתכנון ובביצוע של תהליכי שינוי בהקשר תוך-ארגוני ובין-ארגוני.

לאחר מפגשים וסבבי חשיבה רבים בנינו סמינר עשיר, והצבנו בו כמה יעדים: שיפור של יכולות ניהול ומנהיגות, העמקת הקשר בין העמיתים, ובניית יסודות לרשת אלומות העתידית.

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeאוקטובר 3, 2021

בתחילתה של שנה עברית חדשה יצאנו לסמינר באווירה הסתווית של שפיים.

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeספטמבר 12, 2021

ביום הראשון של הסמינרר התקיים ההאתקון בהצלחה רבה! ולאחר מכן למדנו יומיים באזור עוטף עזה על ההיבטים החינוכיים והחברתיים של האזור

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeיוני 29, 2021

במהלך סמינר מאי ניתן דגש על הובלת שינויים. העמיתים נחשפו לתיאוריות ולדמויות מובילות שינוי בעולם החינוך, ולשינויים שחוללו הם עצמם בתוך ומחוץ לעולמם המקצועי.

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeמאי 24, 2021

במהלך סמינר אפריל התקיימו תהליכים משמעותיים בקרב הקבוצה בהעמקה ובחידוד של הסוגיות והמיזמים אותם יציגו בהאקתון.

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeאפריל 18, 2020

במהלך הסמינר העמקנו את העבודה על המיזמים לקראת האקתון אלומות ואת ההיכרות עם החברה הישראלית.

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeמרץ 21, 2021

הסמינר זימן מפגשים והיכרות עם הדרג הבכיר של מקבלי ההחלטות בכל אגפי משרד החינוך, ות"ת ומל"ג

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeפברואר 23, 2021

מפאת הסגר, במשך שלושה ימים נפגשו העמיתים לימי למידה ארוכים בלמידה מרחוק. מסגרת למידה זו הייתה מאתגרת עבור כל המעורבים.

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeינואר 28, 2021

הסמינר עסק במדיניות הכשרת המורים כפי שהיא נקבעת ומתעצבת על ידי משרד החינוך.

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeדצמבר 16, 2020

״דע מאין באת ולאן אתה הולך”: תמורות בהיסטוריה של עולם הכשרת המורים במאה ה-20

bookניוזלטר לסמינר
date_rangeנובמבר 16, 2020

בעקבות הקורונה נפגשו עמיתי אלומות בשתי קפסולות: קבוצה אחת נפגשה במרכז שדה ויער שבנס הרים וקבוצה שניה נפגשה באמפי שוני. מטרת המפגש הקצר הייתה היכרות בין העמיתים, דיון בחזון התוכנית ובמטרותיה וסקירת נושאים מרכזיים בהם נעסוק במסגרת הסמינרים.

date_rangeנובמבר 4, 2020
  • התכנים והתהליכים מבטאים את מפת הלמידה באופן כללי. יתקיימו גם כמה תהליכים רוחביים שיופיעו בכל המפגשים:

– "אלומות מספרות": הסיפור הישראלי של העמיתים, הערכים עליהם גדלנו וכיצד אנו מגדלים את ילדינו

– היכרות עם החברה הישראלית

תפריט